+Увеличи | -Намали

Сайтът е отворен за всякаква информация свързана
с историята на селото; стари снимки; минали, текущи и бъдещи събития.
Моля, изпращайте информацията на посочения e-mail.